Opieka nad wyrobami

Opieka nad wyrobami obejmuje również okres po przeminięciu gwarancji i rękojmi. W tym okresie należy nabywcom udzielać odpowiednich porad, planować i wytwarzać oraz utrzymywać w składach lub magazynach oraz w sieci sprzedaży odpowiednie zapasy części zamiennych, dodatkowego wy- posażenia, nowych zespołów, które mogą być wykorzystane podczas modernizacji już eksploatowanych przez pewien czas wyrobów itp. Ważne jest także informowanie nabywców o konieczności nabywania oryginalnych części zamiennych, gdyż obecnie coraz częściej pojawiają się na rynku tzw. „części podrabiane” przez nieznane firmy, które nielegalnie posługują się znakami firmowymi producentów. Takie części zazwyczaj nie mają odpowiedniej jakości.

Zapewnienie zaopatrzenia w części zamienne ma duże znaczenie, zwłaszcza wtedy, gdy dostawca formalnie gwarantuje niezawodność funkcjonowania wyrobów przez pewien czas. Możliwość utrzymywania obiektów technicznych w stanie poprawnego funkcjonowania dzięki szybkiej wymianie wadliwych lub zużywających się części jest bardzo ceniona przez nabywców. Konieczne jest jednak dokładne szacowanie dwóch rodzajów ryzyka. Zbyt duże rozmiary produkcji części zamiennych stwarzają dodatkowe koszty i narażają przedsiębiorstwo na konieczność utrzymywania dużych zapasów części, które mogą nie być wykorzystane i ulegną moralnemu zestarzeniu się. Zbyt małe rozmiary produkcji części zamiennych mogą wywoływać ich braki na rynku i utratę zaufania nabywców [11], Te uwagi wskazują, jak duże znaczenie dla przedsiębiorstwa ma wysoka niezawodność jego wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>