Opis niezawodności obiektu o strukturze zmiennej

Badaniami niezawodności objęto też prasy zbierające wysokiego stopnia zgniotu „Jaga” Z-215, sieczkarnie połowę przyczepiane KS-lp, pługi ciągnikowe ,Atlas”, ładowarki czołowe Ł-2. Skala badań niezawodności maszyn i urządzeń rolniczych była znaczna.

Badania niezawodności na ogół dotyczyły całych maszyn, lecz uwzględniano także fakt, że są one zbudowane z zespołów lub części. Rozpatrywana ze względu na niezawodność struktura maszyn rolniczych, których elementami są zespoły, jest na ogół strukturą szeregową. Ze względu na różnorodne .zastosowania nie wszystkie zespoły funkcjonują przez cały czas użytkowania maszyny. Dlatego struktura niezawodnościowa maszyny rolniczej, nie przestając być szeregową, jest zmienna w czasie ze względu na zmienną liczbę elementów (zespołów) uczestniczących w jej funkcjonowaniu. Na przykład w kombajnie zbożowym podczas dojazdów do pól funkcjonuje tylko silnik, układ przeniesienia napędu na elementy jezdne, układ jezdny i rama maszyny, nie funkcjonują natomiast zespoły robocze wchodzące w skład hederu (żniwiarki kombajnu) i młocami. Podczas młócenia stacjonarnego nie funkcjonuje układ jezdny. Ponadto do poszczególnych prac mogą być stosowane różne zespoły robocze. Tak jest np. przy zbiorze kombajnem zboża z pokosów, gdyż na miejsce przyrządu tnącego jest montowany podbieracz, który jest zespołem wymiennym, itp.

Opis niezawodności obiektu o strukturze zmiennej w czasie jest bardzo złożony a uzyskiwane sploty dystrybuant rzadko można rozwiązać analitycznie. Dla średnich czasów poprawnego funkcjonowania do uszkodzenia można jednak przeprowadzić uproszczone rozważania:

Podczas użytkowania maszyny przez czas t jej zespoły funkcjonują przez czasy fj, gdzie i = 1, 2, 3, m, przy czym m jest liczbą zespołów maszyny. Oczekiwane czasy funkcjonowania zespołów można wyrazić przez czas funkcjonowania maszyny t: tt = ir, i = 1, 2, 3 m, przy czym 0 i i 1, a czas funkcjonowania przynajmniej jednego zespołu (np. silnika w kombajnie zbożowym) musi być równy t. W czasie t wystąpiło n uszkodzeń maszyny. Średni czas poprawnego funkcjonowania maszyny między uszkodzeniami wynosi T = – dla n > 0.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>