Opracowanie konstrukcji wyrobu

Ważną sprawą jest zapewnienie odpowiednich funduszy na projektowanie wyrobu. Fundusz ten, a przynajmniej znaczna jego część, musi być dostępny już na etapie opracowywania koncepcji wyrobu i projektu wstępnego. Na przykład, w przypadku samochodu osobowego fundusz ten powinien wynosić tyle, co cena 100 do 200 samochodów, w zależności od tego, w jakim stopniu nowy wyrób ma się różnić od dotychczasowego [25], Jeżeli cena samochodu ma wynosić np. 30000 zł, to po podjęciu decyzji o projektowaniu nowego rozwiązania trzeba uruchomić fundusz od 3000000 do 6000000 zł. Będzie on służył opracowaniu kilku koncepcji wyrobu, kilku wariantów projektu wstępnego, modeli i ich badań, dopracowaniu wybranego rozwiązania, wykonaniu i badaniu prototypów itp. Podobna sytuacja występuje w przypadku silników lotniczych. Koszty badań podstawowych, opracowania rozwiązań nowego silnika, badań modeli i prototypów są 125 do 150 razy większe od ceny silnika. Uwzględniając także koszty projektowania procesów wytwórczych, wykonania oprzyrządowania, opracowania instrukcji wykonawczych, projektowania procedur odbioru gotowych wyrobów, sposobów i kanałów ich dystrybucji itp., należałoby sprzedać około 2000 silników, aby koszty projektowania nie przekraczały 10% ceny silnika.

Po opracowaniu konstrukcji wyrobu według wstępnego projektu technicznego należy dokonać sprawdzenia prawidłowości założeń projektowych i rozwiązań konstrukcji wyrobu. Projektanci dokładają starań, aby ich rozwiązania były możliwie najdoskonalsze. Ludzie są jednak omylni, a ponadto projektanci mogą stanąć wobec wielu problemów wykraczających poza ich wiedzę i doświadczenia, a mimo to podejmują ryzyko i starają się „wejść na nieznany jeszcze obszar techniki”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>