PERSPEKTYWY ROZWOJU

Rozwój metod zapewniania jakości i niezawodności wyrobów doprowadził do wprowadzania w przedsiębiorstwach systemu kompleksowego zarządzania jakością wszystkich prac, oznaczanego TQM. Do systemu tego dochodzono, starając się realizować rozmaite przedsięwzięcia:

– analiza kosztów całkowitych,

– analiza wartości,

– „koła jakości”,

– inżynieria symultaniczna (Simultaneous Engineering),

– system „Just-in-Time” (Just-in-Time Manufacturing),

– oszczędna produkcja (Lean Production),

– zarządzanie w celu uzyskania oszczędności (Lean Management),

– wdrażanie norm ISO z serii 9000 oraz norm ISO z serii 14000,

– uzyskanie certyfikatów jakości na system zarządzania w przedsiębiorstwie,

– ciągłe ulepszanie procesów (Continuous Improvement Process),

– reengineering (Business Process Reengineering),

– zarządzanie marketingowo-logistyczne,

– zarządzanie innowacjami itp.

Rozwiązania te mają na celu poprawę sytuacji przedsiębiorstwa w stosunku do konkurencji, poprawę opinii społecznej, przyciągnięcie większej liczby klientów itd. Zaczęły się pojawiać nowe hasła oraz metody realizacji wskazywanych przez nie celów. Próby wprowadzania takich przedsięwzięć w firmach wymagały zapoznania wszystkich pracowników ze związanymi z nimi treściami. Po wielu takich akcjach większość pracowników doszła do wniosku, że również TQM jest pewnym, obecnie modnym, trendem w działalności kierownictwa, który, podobnie jak poprzednie, długo nie potrwa i nie należy się nim zbytnio przejmować. Jest to, niestety, typowa dla większości przedsiębiorstw sytuacja, gdyż akcyjność rozmaitych działań była również w naszym kraju dość częstym sposobem postępowania kierownictw przedsiębiorstw. Działania takie w przeszłości były często stymulowane odpowiednimi dyrektywami władz partyjnych i państwowych i nie zawsze wynikały z entuzjazmu kierownictw przedsiębiorstw. Pozostawiły one trwałe ślady w sposobie myślenia pracowników. Sprawia to, że trudno ich obecnie przekonać, że system TQM nie jest kolejnym modnym trendem, lecz będzie wykorzystywany przez długie lata i musi być sukcesywnie rozwijany i ulepszany. Jest to jednak konieczne. Pracownicy powinni być poinformowani, że samo wdrażanie systemu TQM w przedsiębiorstwie będzie trwało co najmniej trzy lata, a pełny rozwój tego systemu może zostać osiągnięty za około sześć lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>