Po wytworzeniu wyroby podlegają kontroli odbiorczej

Wielu kierowników przedsiębiorstwa nastraja podejrzliwie fakt, że któryś z pracowników chwyta się gorliwie metod statystycznych myśląc, że pomogą one w rozwiązaniu problemów firmy. Pracownik taki wpadł w entuzjazm, typowy dla pseudostatystyków przemysłowych. Pod wpływem kultu metod statystycznych zatracił zdrowy rozsądek, niezbędny w praktycznym działaniu. Jak dotychczas, w krajowych przedsiębiorstwach nie prowadzi się szerokiego szkolenia w zakresie metod statystycznych do rozwiązywania zadań technicznych.

Po wytworzeniu wyroby podlegają kontroli odbiorczej. Zadaniem takiej kontroli jest sprawdzenie, czy wytworzone wyroby są zgodne z wymaganiami w zakresie wszystkich cech, które są kontrolą objęte. W przypadku wykrycia egzemplarzy niezgodnych z wymaganiami muszą być one oddzielone od wyrobów dobrych, aby nie trafiły do klientów. Wyroby, które nie odpowiadają wymaganiom, są kierowane do tzw. izolatora braków, z opisem ich wad na „Kartach obiegowych”. Wyroby takie mogą być złomowane lub zniszczone, lecz mogą być także poddane dalszemu badaniu, czy nie da się usunąć ich wad. Pisemne decyzje kontrolerów w tych sprawach powinny być rejestrowane i przechowywane. Po ewentualnej naprawie i ponownej kontroli odbiorczej te egzemplarze, które odpowiadają wymaganiom, mogą być kierowane do sprzedaży. Niezależnie od tego, każdy wadliwy wyrób powinien być poddany analizie w celu wykrycia przyczyn i miejsc powstania wad, co umożliwi korygowanie procesu wytwórczego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>