Podstawowe założenia zasady „zero defektów” są następujące:

– wszystkie błędy i wady mogą być wyeliminowane

– jakość należy „wbudować” w procesy

– trzeba przestać wykonywać źle jakiekolwiek czynności i „od zaraz” wykonywać je dobrze

– trzeba myśleć o tym, jak wszystko robić dobrze (a nie myśleć o sposobach usprawiedliwiania się, że coś nie zostało wykonane tak, jak powinno)

– istotna poprawa jest możliwa i trzeba ją zrealizować jak najszybciej

– należy pracować w zespole, współpracując nad eliminowaniem błędów i wad nie tylko własnych, lecz także wszystkich członków zespołu.

Z ostatniego założenia zasady „zero defektów” wynika „zasada pracy zespołowej”. Wynika ona stąd, że przy coraz bardziej złożonych procesach produkcyjnych, zwiększającej się elastyczności produkcji i przy coraz większych wymaganiach jakościowych, pracownicy muszą coraz bardziej angażować się w realizację celów przedsiębiorstwa, w tym również z zakresu polityki jakości. Zaangażowanie to nie może ograniczać się tylko do danego stanowiska pracy, lecz musi obejmować całą grupę pracowniczą, a nawet całe przedsiębiorstwo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>