Pojęcie gotowości obiektu technicznego

Pojęcie gotowości obiektu technicznego sformułowano podczas analizy tzw. „systemów szybkiego reagowania”, znanych jako systemy typu „pogotowie”, np. pogotowie medyczne, weterynaryjne, przeciwpożarowe, policyjne itp. Zgłoszenia zadań do wykonania przez takie systemy występują w losowych chwilach czasu i chodzi o to, by w takich chwilach naprawialny obiekt techniczny, niezbędny do wykonania zadań, był w stanie zdatności (a nie pozostawał w naprawie).

Gotowość obiektów technicznych jest szczególnie ważna w przypadku sprzętu wojskowego, a także ma duże znaczenie w przypadku naprawialnych maszyn i urządzeń, które są użytkowane sezonowo lub kampanijnie. Do takich obiektów technicznych można zaliczyć większość maszyn rolniczych, maszyny do odśnieżania dróg itp.

Trzeba zauważyć, że naprawy (odnowy) obiektów technicznych są wykonywane nie tylko po wystąpieniu uszkodzeń, lecz często także mają na celu zapobieganie występowaniu uszkodzeń w przedziałach czasu o zakładanej długości po ich wykonaniu. Są to tzw. naprawy zapobiegawcze, których zakresy i chwile rozpoczynania staramy się prognozować. Naprawy zapobiegawcze zwiększają niezawodność naprawialnych obiektów technicznych dzięki zmniejszaniu prawdopodobieństwa wystąpienia uszkodzeń po ich wykonaniu

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>