Poprawa niezawodnośći elementów systemu

Jeżeli zwiększymy niezawodność tylko słabego ogniwa (elementu nr 2) o k%, to niezawodność systemu wyniesie RS0=Ri(R2+icR2) = RlR2(l+k). Jeżeli zwiększymy niezawodność tylko mocnego ogniwa (elementu nr 1) o k%, to niezawodność systemu wyniesie Ko = (K+kK)K = W+).

W obu przypadkach poprawy niezawodności elementów systemu uzyskuje się taki sam wynik, jednak zwiększanie niezawodności wyrobu o szeregowej strukturze może być ekonomicznie efektywniejsze poprzez zwiększanie niezawodności najsłabszego jego ogniwa. Wynika to stąd, że zwiększenie niezawodności słabego ogniwa jest jednak na ogół tańsze od zwiększenia nieza- wodności ogniwa mocnego, czyli elementu, którego niezawodność jest już wysoka (rys. 6.18).

Ponieważ wartości funkcji niezawodności, każdego elementu są (z definicji prawdopodobieństwa) mniejsze od jedności, więc iloczyn n takich czynników będzie również zawsze mniejszy od jedności, a ponadto niezawodność wyrobu o szeregowej strukturze szybko maleje ze wzrostem liczby elementów.

Jeżeli niezawodność elementu wynosi np. 0,9, to niezawodność wyrobu składającego się z dwóch takich elementów wynosi 0,81, z czterech: 0,66, z ośmiu: 0,43, z 16: 0,185 itd.

Z punktu widzenia niezawodności wyrobu zbudowanego z wielu elementów struktura szeregowa nie jest korzystna, gdyż aby uzyskać wysoką niezawodność wyrobu o takiej strukturze, należy stosować elementy o bardzo dużej niezawodności (jeżeli liczba elementów jest ustalona i wynosi n) lub trzeba zmniejszać liczbę elementów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>