Poprawne funkcjonowanie obiektu

Jeżeli czas do uszkodzenia każdego elementu można opisać rozkładem wykładniczym o takiej samej intensywności uszkodzeń A, to można łatwo wyznaczyć najmniejszą liczbę elementów w strukturze równoległej (przy gorącym rezerwowaniu), która zapewni poprawne funkcjonowanie obiektu przez założony czas t z wymaganym prawdopodobieństwem. Przyjmijmy, że intensywność uszkodzeń każdego elementu wynosi A = 0,001 h-' i chcemy wyznaczyć liczbę elementów, n, które z prawdopodobieństwem 0,99 wystarczą do tego, by obiekt o równoległej strukturze nie uległ uszkodzeniu przed upływem 100 h. Wymagana liczba elementów powinna być dobrana na podstawie warunku Rr(100) z 0,99, czyli 1 – [1 – exp(-0,001 x 100)]” 0,99, lub [1 -exp( 0,l)]n i 0,01.

Po wykonaniu obliczeń otrzymujemy warunek 0,0952″ i 0,01, z którego wynika, że n powinno być równe (lub większe) 1,957, a zatem wystarczy, by system o równoległej strukturze zawierał dwa takie elementy.

Z rezerwą częściowo obciążoną mamy do czynienia wtedy, gdy elementy rezerwowe są obciążone w stopniu mniejszym niż element podstawowy, co sprawia, że intensywności uszkodzeń elementów rezerwowych są mniejsze od intensywności uszkodzeń elementu podstawowego. Na przykład, element podstawowy funkcjonuje pod pełnym obciążeniem, natomiast elementy rezerwowe funkcjonują .jałowo”, a po uszkodzeniu się elementu podstawowego jeden z elementów rezerwowych przejmuje jego obciążenie i system nadal może być użytkowany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>