Postępowanie zgodne z zasadami TQM

Składniki te uzupełniają się i wymagają bezkompromisowego zaangażowania się wszystkich pracowników w problemy jakości. Konieczne jest zwrócenie uwagi na wszystkie aspekty działalności, od badania rynku w celu rozpoznania i zgromadzenia informacji o potrzebach klienta, poprzez projektowanie, wytwarzanie, dystrybucję i dostarczanie nabywcom wyrobów, które powinny te potrzeby zaspokoić, aż po ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb dzięki wytwarzanym przez przedsiębiorstwo wyrobom.

TQM wymaga zaangażowania się całego personelu, dobrej komunikacji i współpracy wszystkich komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa. Ogólne podejście do zapewniania jakości metodami TQM schematycznie przedstawiono na rys. 3.4.

Ważne jest sprzężenie klient<->dostawca w firmie i poza nią. Pracownicy poszczególnych działów i służb powinni traktować się jako klienci i wewnętrzni dostawcy (części, wyrobów, informacji, pracy, energii, usług itp.), starając się maksymalnie zaspokoić potrzeby jako dostawcy i precyzyjnie formułować wymagania jako wewnętrzni klienci. Zespołowe działania są podstawą poprawy jakości pracy.

Postępowanie zgodne z zasadami TQM powinno wspomóc zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa i osiągnięcie sukcesu rynkowego. Ze wzrostem automatyzacji i komputerowego wspomagania prac w przedsiębiorstwie, stosowaniem elastycznych systemów produkcyjnych, które funkcjonują w systemie „just-in-time” („dokładnie na czas”), stała się oczywista potrzeba wprowadzenia systemów TQM w przedsiębiorstwach. Nie wystarcza już naprawianie błędów, lecz konieczne jest zapobieganie ich powstawaniu. Okazało się, że nawet kosztowne usunięcie przyczyny powstawania błędu jest w rezultacie znacznie tańsze od naprawiania jego skutków w produkcji czy już po odebraniu wadliwych wyrobów przez klientów. Dąży się do takiej organizacji produkcji, w której obowiązuje zasada „zero defektów”. Jest to koniecznością, gdyż defekt wytwarzanej części może spowodować, że zamówiony wyrób nie zostanie klientowi dostarczony na czas. Zagadnienia te są obecnie rozwiązywane w zarządzaniu jakością i niezawodnością wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>