Prawdopodobieństwo uszkodzenia się obiektu

W porównaniu z prawdopodobieństwem uszkodzenia się obiektu, który nie byłby poddany takiej naprawie. Wynika to stąd, że w miarę czasu eksploatacji maszyny jej cechy ulegają zmianom na skutek rozmaitych procesów zużycio- wych (np. procesów zmęczenia materiałów konstrukcyjnych powodujących pękanie elementów, procesów ścierania cząstek materiału, powodujących wzrost luzów w skojarzeniach elementów, procesów korozji, powodujących zmniejszenie wytrzymałości elementów itp.). Diagnozując zmiany stanu technicznego elementów maszyny, możemy prognozować czas do wystąpienia ich stanów granicznych ze względu na możliwość funkcjonowania oraz podejmować decyzje o zapobiegawczych wymianach takich elementów jeszcze przed osiągnięciem stanów granicznych tych cech, które warunkują ich funkcjonowanie w maszynie, czyli jeszcze przed uszkodzeniami. Aby wykonać zapobiegawcze wymiany elementów maszyny musimy dysponować zapasowymi ich egzemplarzami, co wiąże się z tzw. rezerwowaniem. Rezerwowanie to może być wykonywane na różnych zasadach, a zasadniczym zagadnieniem, które należy brać pod uwagę, jest liczba elementów zapasowych, która wiąże się z prawdopodobieństwem pokrycia potrzeby ich wymiany w branym pod uwagę czasie. Są to intensywnie badane zagadnienia z zakresu zapotrzebowania na części zamienne do obiektów technicznych. Ważne jest także to, w jakim stopniu naprawa zapobiegawcza (odnowa) lub naprawa po uszkodzeniu przywraca początkowe własności obiektu ze względu na jego niezawodność. Zazwyczaj wymiana elementów lub ich naprawa nie przywraca w pełni początkowych własności obiektu technicznego, co również staramy się uwzględniać w opisie i w ocenie niezawodności maszyn i urządzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>