Prawidłowe funkcjonowanie kontroli technicznej

Prawidłowe funkcjonowanie kontroli technicznej może wymagać zatrudnienia dużej liczby pracowników. Personel tego działu stanowi obecnie około 15% personelu produkcyjnego. Stosunek liczby pracowników bezpośrednio produkcyjnych do liczby kontrolerów jest wskaźnikiem, którym dyrekcja posługuje się starając się nakłonić szefa kontroli do zmniejszenia obsady jego działu. Stosunek ten kształtuje się różnie, w zależności od rodzaju produkcji, stopnia jej automatyzacji i robotyzacji, złożoności procesów wytwórczych itp. Stosunek liczby kontrolerów do liczby pracowników bezpośrednio produkcyjnych wynosi od 1:1,2 (w brytyjskiej firmie British Gypsum produkującej masy do tynkowania i płyty z tej masy) do 1:100 (produkcja mrożonek). W europejskich firmach udział kontrolerów w łącznej liczbie pracowników w działach produkcyjnych wynosi:

– w przemyśle precyzyjnym od 5% do 30%,

– w przemyśle aparatury medycznej (wysokiej klasy) od 5% do 12%,

– w przemyśle maszynowym od 10% do 30%,

– w innych gałęziach przemysłu od 10% do 50%,

– Uśrednione dane dla japońskiego przemysłu mechanicznego wynoszą:

– w przemyśle samochodowym 1:20,

– w przemyśle lotniczym 1:11 do 1:6,

– w przemyśle aparatów fotograficznych 1:12.

Prawidłowe funkcjonowanie kontroli technicznej

Koszty działalności kontroli technicznej są porównywalne z kosztami wytwarzania wyrobów. W kontroli technicznej muszą być zatrudnieni pracownicy

– 0 wysokich kwalifikacjach, lepiej opłacani od pracowników bezpośrednio wytwarzających wyroby. Automatyzacja i robotyzacja sprawia jednak, że stosunek liczby pracowników wykonawczych do liczby kontrolerów maleje, gdyż maleje liczba pracowników bezpośrednio wytwarzających wyroby.

Pracownikom działu kontroli trzeba wyrobić duży prestiż w firmie. Narażeni są oni na presję nie spotykaną w innych działach. Do nich kierowane są pretensje przy reklamacjach klientów. Chociaż wady wyrobu powstały w procesie wytwórczym, to kierownik produkcji i kierownictwo firmy mają często pretensje do kontrolerów. Presja ta może prowadzić do obniżenia kryteriów odbioru wyrobów, co zwiększy liczbę reklamacji. Dlatego kierownictwo powinno wspierać kontrolerów, i chronić ich przed atakami ze strony ludzi nie rozumiejących sytuacji i nie znających polityki firmy. W przypadku przedstawionym na rys. 9.10 Dział Sterowania Jakością

– 1 Niezawodnością jest kierowany przez zastępcę dyrektora do spraw jakości i niezawodności i obejmuje kontrolę techniczną. Służby jakości i niezawodności oraz kontrola techniczna nie podlegają kierownictwu produkcji. Jest to korzystne ze względu na możliwość obiektywnej, nie obciążonej służbową zależnością, oceny jakości wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>