Procesy informacyjne w systemie komputerowym

Schemat przebiegów niektórych procesów o informacyjnym charakterze w systemie CAQA jest przedstawiony na rys. 10.3.

Procesy informacyjne w systemie komputerowym, tworzonym dla wspomagania zapewniania jakości i niezawodności wyrobów oraz jakości wszystkich prac w firmie, mają pomocniczy charakter. Podstawowe procesy informacyjne z tego zakresu są realizowane przez ludzi, specjalistów do spraw jakości i niezawodności, głównie inżynierów. Większość problemów może być rozwiązana tylko dzięki twórczej pracy inżynierów, a procedury komputerowe mogą w pewnym zakresie ułatwiać lub przyśpieszać znajdowanie rozwiązań. Twórcze rozumowanie z trudem poddaje się algorytmizacji i dotychczas nie jest komputerowo oprogramowane.

Procesy informacyjne są tylko jednym z wielu rodzajów procesów w systemie CAQA. Muszą być wykonywane prace związane z instalowaniem nowego oprogramowania, likwidacją pojawiających się „wirusów”, naprawami lub wymianą sprzętu komputerowego, konserwacją i naprawami linii zasilających, sprzętu biurowego itp. Takie prace mają charakter obsługi technicznej i nie będą omawiane, lecz trzeba je również brać pod uwagę, gdyż bez nich

w informacyjnym funkcjonowaniu systemu mogą występować rozmaite zakłócenia, czasem prowadzące do przekłamań lub nawet uniemożliwiające poprawne jego funkcjonowanie.

Procesy składające się na funkcjonowanie systemu CAQA są powiązane wieloma rodzajami relacji. Podstawowe są relacje celowościowe zapewniające realizowanie celów, dla których ten system jest tworzony. Relacje takie ujmują związki między procesami, które przebiegają w systemie CAQA, a celem, jakim jest zapewnienie wymaganej jakości i niezawodności wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>