Program „Niezawodność za wszelką cenę”

Podobnym zagadnieniem była zmienność obciążeń elementów maszyn podczas użytkowania w zmiennych warunkach. Obciążenia mogą zmieniać się w dużym zakresie, przy czym często występuje prawdopodobieństwo obciążeń przekraczających wytrzymałość elementów. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że wytrzymałość elementów może ulegać zmianom (na ogół obniżaniu) w miarę upływu czasu na skutek oddziaływań otoczenia. Zagadnienia te również zaczęto brać pod uwagę podczas projektowania obiektów technicznych.

– 0 rząd wartości (np. dla samochodów z 10000 do 100000 mil), a także rozszerzenie zakresu gwarancji, a koszty gwarancji nie wzrosły, lecz zmalały. Opracowano metody tzw. przyspieszonych badań, co umożliwiło klasyfikację wyrobów ze względu na ich przewidywaną trwałość. Wyróżniono np. 10 klas trwałości lamp elektronowych, od 500 do ponad 10000 godzin, różnicując ich ceny i zastosowania.

Realizacja programu: „Niezawodność za wszelką cenę”, na ogół klasycznymi metodami inżynierskimi, doprowadziła do podwyższenia poziomu jakości

– 1 niezawodności oraz zwiększenia trwałości wyrobów. Wprawdzie ceny odpowiadały relatywnym wartościom wyrobów, lecz ich trwałość często była zbyt wysoka. Kres programowi położył postęp techniczny, np. lampy elektronowe zaczęły wychodzić z użycia, zaczęto stosować tranzystory, obwody drukowane i scalone itp. Wyroby nowych generacji, wykonywane z dostarczanych przez inżynierię materiałową tworzyw, zaczęły wypierać stare rozwiązania na skutek tzw. „moralnego ich zestarzenia się”, chociaż mogły one mieć jeszcze wysoką niezawodność. Nowe materiały, metody projektowania i wytwarzania umożliwiły uzyskiwanie zakładanego poziomu jakości i niezawodności wyrobów. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych w USA zaczęto realizować program Racjonalnej jakości i niezawodności wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>