Program zapewnienia jakości i niezawodnośći wyrobów w USA

W USA program zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów został oficjalnie przyjęty przez Kongres w 1951 r. [1], Program ten, realizowany pod hasłem , Jakość i niezawodność wyrobów za wszelką cenę”, jako jeden z zasadniczych etapów przewidywał kształcenie specjalistów. Od tego czasu wiele uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych nadaje stopnie inżynierskie w zakresie jakości i niezawodności, a inżynierowie o specjalności „jakość i niezawodność” zdobyli sobie prawo obywatelstwa jako grupa zawodowa. Po kilku latach zaczęto nadawać także stopnie naukowe z tego zakresu, a dotyczyło to nie tylko matematycznych podstaw teorii i techniki jakości i niezawodności, ale też naukowego uzasadnienia praktycznie realizowanych działań.

Zatrudnianie w wielu przedsiębiorstwach wzrastającej rzeszy odpowiednio wykształconych inżynierów – specjalistów do spraw jakości i niezawodności umożliwiło zwiększenie jakości i niezawodności amerykańskich wyrobów. Stosowane metody zaczęli studiować przedstawiciele innych krajów, głównie europejskich i Japonii. Stwierdzono konieczność kształcenia specjalistów i kształcenie takie podjęto w krajach rozwiniętych gospodarczo pod koniec lat pięćdziesiątych lub na początku lat sześćdziesiątych. Obejmowało ono program kształcenia inżynierskiego z rozszerzonym zakresem metod probabilistycznych i statystycznych oraz przedmioty związane z jakością i niezawodnością (zarówno podstawy teoretyczne, jak i techniki praktycznego sterowania jakością i niezawodnością). Okazało się, że można projektować a następnie kształtować jakość i niezawodność wyrobów, podobnie jak ich cechy funkcjonalne. Twórcze okazały się też metody programowania sterowania jakością i niezawodnością, obejmujące nie tylko metody badań i kontroli ex post, lecz także odpowiednie działania w projektowaniu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>