Projekt rozwiązania konstrukcyjnego wyrobu

Podczas projektowania opracowywane są także projekty systemu dystrybucji wyrobu oraz jego eksploatacji i użytkowania, a także fizycznej likwidacji z możliwością odzyskiwania tzw. surowców wtórnych. Projekt systemu dystrybucji wyrobów obejmuje zagadnienia nie tylko ich transportowania, lecz także opakowań i zabezpieczeń, magazynowania, obsługi przed sprzedażą i przekazywania klientom, z czym wiąże się wiele zadań logistycznych. Istotną sprawą jest to, że projekt systemu dystrybucji wyrobów musi uwzględniać nie tylko zagadnienia fizycznego ich przemieszczania, lecz także przepływy informacji i środków finansowych związanych z zamówieniami na wyroby, ich dostarczaniem i przekazywaniem klientom, pobieraniem należności itp. Wraz z wyrobem klient otrzymuje instrukcję użytkowania i obsługi, a często także instrukcje napraw, informacje o sposobach komunikowania się z serwisem wyrobów po sprzedaży itp. materiały informacyjne. Instrukcje takie są opracowywane na podstawie projektu wyrobu i procesu wytwarzania go, przy udziale konstruktorów i technologów.

W wyniku projektowania powstaje nie tylko projekt rozwiązania konstrukcyjnego wyrobu, lecz także projekt systemu wytwórczego i procesów w nim realizowanych, projekt systemu dystrybucji wyrobu, projekty jego użytkowania i eksploatacji aż do likwidacji włącznie. Wszystkie projekty powinny być szczegółowo analizowane w aspekcie uzyskania odpowiedniej jakości i niezawodności wyrobu, a także jakości procesów wytwórczych, dystrybucyjnych, opieki serwisowej itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>