Projektowanie nowego wyrobu – kontynuacja wątku

Projektant decyduje o sukcesie rynkowym wyrobu w większym stopniu niż ktokolwiek inny w przedsiębiorstwie. Decyduje o jakości projektowej wyrobu i poprzez nią – o zadowoleniu nabywcy, a także o kosztach wytwarzania. Do realizacji takich zadań są potrzebni inżynierowie-projektanci o odpowiednich zdolnościach oraz mający wszechstronną wiedzę. Dotyczy to zwłaszcza takich umiejętności, jak:

– zdolność twórczego myślenia, wyobraźnia i umiejętność przewidywania warunków użytkowania wyrobu oraz opracowania koncepcji wyrobu (w tym jego elementów), który będzie w stanie sprostać takim warunkom (nie będzie ulegał uszkodzeniom)

– umiejętność łączenia elementów w całość stanowiącą gotowy wyrób i analizowania wzajemnego oddziaływania tych elementów oraz jego skutków

– znajomość mechaniki (statyki, kinematyki i dynamiki)

– znajomość właściwości materiałów, ich budowy i metod przetwarzania

– znajomość zagadnień ekonomiki produkcji oraz możliwości produkcyjnych własnego przedsiębiorstwa

– zdolność przewidywania, w jaki sposób użytkownik będzie się obchodził z wyrobem, w jaki sposób wyrób będzie przeciążany i w jakim zakresie

– umiejętność opisania za pomocą rysunków, specyfikacji, norm itp., czego projektant oczekuje od działu wytwarzania wyrobów, działu sterowania jakością i niezawodnością, działu kontroli technicznej itp., aby wyrób po wytworzeniu i odbiorze był zgodny z projektem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>