Przebiegi procesów produkcyjnych

Trzeba zaprojektować całkowicie nowe przebiegi procesów produkcyjnych (poczynając od projektowania wyrobów i procesów wytwórczych, a kończąc na dostarczaniu klientom akceptowanych przez nich wyrobów i serwisowej opiece nad tymi wyrobami), a następnie stworzyć nową strukturę organizacyjną, z nowym podziałem kompetencji i odpowiedzialności. Nowe procesy są projektowane niezależnie od istniejących struktur organizacyjnych, które potem i tak ulegają koniecznym zmianom. Poszczególne jednostki organizacyjne i procesy będą ze sobą powiązane przez informatyczny system gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych.

Klient w punkcie sprzedaży przy pomocy sprzedawcy przy komputerze może skonfigurować swoje zamówienie i w bardzo krótkim czasie otrzyma jego potwierdzenie wraz z terminem realizacji i ceną. Zintegrowany system informatyczny zapewni odpowiednie sterowanie procesami wytwórczymi, poczynając od wejścia materiałów do systemu wytwórczego a kończąc na terminowym dostarczeniu zamówionego wyrobu do klienta. Wyrób ten, pomimo indywidualnego doboru cech, będzie charakteryzował się wymaganą jakością i niezawodnością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>