Przecenienie statystycznych metod

Statystycy tego typu, jak ja, skłonni sprowadzać problem do statystycznej kontroli jakości, spodziewając się, że przez to zostaną uwolnieni od obowiązku uwzględniania innych aspektów zarządzania.

Przecenienie statystycznych metod opóźniło wdrażanie właściwych metod sterowania jakością i niezawodnością wyrobów. Rozpowszechnieniu metod SKJ sprzyjała druga wojna światowa, podczas której władze USA i Wielkiej Brytanii w firmach pracujących na potrzeby armii szeroko wdrożyły te metody. W USA podjęto akcję szkolenia tysięcy ludzi w zakresie statystycznej kontroli jakości, lecz skupiano się na zagadnieniach matematycznych, W tym czasie było już dość matematyków o takiej specjalności, którzy mogli takie szkolenia prowadzić. Pociągnęło to jednak za sobą niezrozumienie podstawowych sposobów sterowania jakością i niezawodnością wyrobów.

W latach pięćdziesiątych w sferach kierujących przemysłem w Wielkiej Brytanii i w USA zaczęto zwracać uwagę na korzyści, które może przynieść właściwy stosunek do jakości i niezawodności. W tych krajach rządy popierały akcje kształcenia specjalistów. W USA akcję tę powierzono wyższym uczelniom, natomiast w Wielkiej Brytanii udział rządu był bardziej bezpośredni: jego narzędziem był statystyczny organ doradczy. Działania prowadzone w USA miały szybszy, większy i trwalszy skutek, gdyż dopływający do przemysłu absolwenci uczelni byli przekonani o korzyściach, jakie daje stosowanie metod sterowania jakością i niezawodnością wyrobów, dzięki czemu podchodzili do ich wdrażania z większym entuzjazmem i konsekwencją. W Wielkiej Brytanii metody te były w początkowym okresie wdrażane raczej z przymusu niż z przekonania o korzyściach, jakie można dzięki nim osiągnąć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>