Przykłady planów badania niezawodności wyrobów

Korzystając z tych symboli dokonuje się opisu kilkunastu najczęściej stosowanych planów badania niezawodności wyrobów. Jako przykłady takich planów można podać:

– 1) plan [n, B, n] – badaniem obejmuje się n egzemplarzy wyrobu bez wymiany egzemplarzy uszkodzonych, obserwację prowadzi się do uszkodzenia wszystkich n egzemplarzy

– 2) plan [n, B, r] – jak w przypadku (1), lecz obserwację prowadzi się do chwili uszkodzenia r egzemplarzy wyrobu w próbie

– 3) plan [n, B, t] – jak w przypadku (1), lecz obserwację prowadzi się przez czas t

– 4) plan [n, B, (r, t)] – jak w przypadku (1), lecz obserwację prowadzi się do chwili uszkodzenia r egzemplarzy wyrobu w próbie lub przez czas t, jeżeli r -te uszkodzenie nie wystąpiło do tego czasu

– 5) plan [n, W, t] – liczba egzemplarzy wyrobu w próbie wynosi n, uszkodzone egzemplarze wymienia się na nowe, obserwację prowadzi się przez czas t

– 6) plan [n, R, t] – liczba egzemplarzy w próbie wynosi n, po uszkodzeniu każdy egzemplarz podlega naprawie i jest zwracany do próby, obserwację prowadzi się przez czas t.

Tego rodzaju planów można opracowywać bardzo wiele, gdyż można tworzyć wiele zestawień podanych wyżej symboli w zależności od rodzaju badanych wyrobów (naprawialne lub nienaprawialne), czasu, przez jaki badania mogą być prowadzone, wielkości pozostających do dyspozycji środków oraz możliwości dokonywania obserwacji i rejestracji danych statystycznych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>