Przyznawanie nagród za osiągnięcia w zapewnianiu jakości

Przyznawanie nagród za osiągnięcia w zapewnianiu jakości ma na celu spełnienie kilku zadań, m.in. takich jak:

– wzmocnienie przekonania, że jakość i niezawodność wyrobów jest krytycznym czynnikiem, niezbędnym do osiągnięcia sukcesu w konkurencyjnej walce. Zdobywcy nagród mogą ten fakt wykorzystać w reklamie i promocji wyrobów

– wzmocnienie postaw projakościowych w krajowej i światowej opinii publicznej

– określenie jednolitego standardu jakości zarządzania, do którego może dążyć każde przedsiębiorstwo kryteria mogą być wykorzystane do przeprowadzania analizy mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa

– przedsiębiorstwa, którym nie przyznano nagrody, mogą czerpać nowe idee i metody działania z materiałów konkursowych, gdyż te informacje są publikowane prowadzi to do podniesienia ogólnego standardu jakości zarządzania.

W USA i krajach Zachodniej Europy konkurencja ze strony Japonii doprowadziła do zainteresowania się stosowanymi tam metodami zapewniania jakości i niezawodności wyrobów oraz metodami zarządzania, które umożliwiały uzyskiwanie tak dobrych wyników. Analizy wyników uzyskiwanych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w przemyśle samochodowym 14 krajów Zachodniej Europy wykazały, że pod względem jakości, produktywności i kosztów wytwarzania kraje te znalazły się daleko w tyle nie tylko za Japonią, lecz nawet za USA. Od 1992 r. gospodarka europejska zaczęła popadać w recesję, zwiększała się liczba bankructw przedsiębiorstw, a poszukiwanie środków zaradczych wskazało na konieczność stosowania TQM wraz z towarzyszącymi takiemu zarządzaniu elementami:

– ciągłym ulepszaniem wyrobów i procesów ich wytwarzania oraz dystrybucji, obsługi klientów i opieki nad wyrobami po ich sprzedaży

– wdrażaniem na szeroką skalę norm ISO 9000, norm dotyczących ochrony naturalnego środowiska itp.

– reengineeringiem wraz z innowacjami ukierunkowanymi na poprawę efektywności we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstw itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>