Realizacja i konsekwentne wdrażanie systemu TQM w przedsiębiorstwie

Przy formułowaniu celów trzeba zawsze mieć na uwadze pytanie: Czy wprowadzana zmiana jest istotna z punktu widzenia potencjalnego klienta? Klient jest skłonny płacić tylko za wytwarzaną w przedsiębiorstwie wartość wyrobu. Klienta nie obchodzi wewnętrzna działalność, która nie przysparza wartości wyrobom, np. taka jak: akademie, obchody rocznic, zebrania, wiece, narady, kontrole obecności w pracy itp. Cele należy formułować ilościowo, podając wartości wskaźników oraz czas, w jakim powinny być one osiągnięte. Z tak sformułowanymi celami i terminami należy zapoznać wszystkich pracowników, co realizuje się w procesach wewnętrznej komunikacji. Chodzi jednak nie tylko o to, by każdy pracownik usłyszał lub przeczytał o założonych celach, lecz o to, by je zrozumiał i zaakceptował. Musi to być powiązane z uświadomieniem sobie przez pracownika, co dla niego wynika z danego celu. Można to osiągnąć tylko przez dialog prowadzony ponad szczeblami służbowej hierarchii przy podmiotowym traktowaniu każdego pracownika.

Realizacja i konsekwentne wdrażanie systemu TQM w przedsiębiorstwie jest najtrudniejszym etapem prac, gdyż zazwyczaj wiąże się ze swoistą restrukturyzacją i reengineeringiem. Na podstawie strategicznych celów są formułowane przyszłościowe wymagania dotyczące kwalifikacji i kompetencji pracowników. Metodą tzw. analizy umiejętności (skill analyse) są one porównywane z aktualnie posiadanymi umiejętnościami pracowników, w wyniku czego wyznacza się różnice i dokonuje oceny, czy pracownik może nabyć wymaganych umiejętności np. poprzez szkolenia, czy trzeba dla niego znaleźć inne stanowisko pracy, a do pewnych zadań zatrudnić nowych specjalistów. Są to trudne do podejmowania decyzje, gdyż każdy pracownik jest pewną indywidualnością, ma swoje cele i dopiero wtedy, gdy jego cele uda się powiązać z celami przedsiębiorstwa, można uzyskać wysoki poziom motywacji do twórczej pracy i ciągłe ulepszanie realizowanych w firmie procesów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>