Rodzaj relacji mięzy elementami

Innym kryterium klasyfikacji systemów może być rodzaj relacji między elementami. W tym względzie mogą być brane pod uwagę relacje:

– przestrzenne czy konfiguracyjne (charakteryzujące wzajemne rozmieszczenie elementów, które najczęściej mają rzeczowy charakter),

– czasowe (następowania elementów – głównie wyróżnionych zdarzeń – w czasie),

– czasowo-przestrzenne, stanowiące połączenie dwóch ww, rodzajów relacji (przykładem zapisu takich relacji może być rozkład jazdy pociągów),

– przyczynowe (wzajemnych oddziaływań między elementami),

– przyczynowo-skutkowe (oddziaływań między elementami i wywoływanych zmian),

– celowościowe (teleologiczne), które wskazują zależności między celem nadrzędnym a celami pośrednimi itp.

Jeżeli realny system chcemy poddać analizie i dokonać jego opisu, to należy przyjąć odpowiednie założenia dotyczące aspektów, w jakich to postępowanie będzie dokonywane. W wyniku rozważań uzyskuje się utworzony w jakimś aspekcie model realnego systemu. Taki model jest też systemem, lecz nie jest to już system realny, a intencjonalnie przez człowieka utworzony system abstrakcyjny, w którym uwzględnia się np. tylko pewien rodzaj relacji a elementy traktuje się symbolicznie itp. Mówimy wówczas o strukturze systemu z uwagi na rodzaj branych pod uwagę relacji, które tę strukturę charakteryzują.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>