Schemat etapów procesu dochodzenia do systemu TQM w firmie

Ich realizacja jest niezbędna. Można zastanawiać się nad tym, czy etapy te są równorzędne w sensie ich znaczenia i zakresu niezbędnych do wykonania przy ich realizacji prac oraz czy nie należałoby brać pod uwagę jeszcze innych zagadnień. Omawianie podanych na rys. 11.1 etapów nie wydaje się konieczne, gdyż były one już szczegółowo analizowane w poprzednich rozdziałach. Trzeba jednak zauważyć, że dochodzenie w przedsiębiorstwie do kompleksowego zarządzania jakością (TQM) i rozwijanie oraz doskonalenie tego zarządzania jest procesem, który ze swojej istoty nie ma końca, gdyż po osiągnięciu pewnego poziomu jakości wszystkich prac należy dążyć do dalszej poprawy ich jakości, do coraz doskonalszych wyrobów, doskonalszych procesów ich projektowania, wytwarzania, dystrybucji, opieki po sprzedaży itp. TQM jest bowiem sposobem zarządzania ciągle poprawiającym jakość, efektywność, elastyczność oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Idea TQM została sformułowana w USA w pracach J.M. Jurana na początku lat pięćdziesiątych, a następnie była rozwijana przez E. Deminga. Najwcześniej została ona jednak wdrożona w Japonii, gdzie już w 1957 r. po raz pierwszy została przyznana nagroda im. Deminga za jakość przez Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE). Nagroda ta istotnie przyczyniła się do uświadomienia kierownictwom japońskich przedsiębiorstw, jak ważnym czynnikiem jest jakość i niezawodność wyrobów oraz jakość wszystkich wykonywanych w firmie prac. W Japonii też najwcześniej zaczęto wdrażać opracowane w USA i w Wielkiej Brytanii idee wytwarzania a potem produkcji wyrobów w systemie „just-in-time” (Just-in-time Manufacturing), „oszczędnej produkcji” (Lean Production), a następnie „Kompleksowego zarządzanie jakością” (Total Quality Management), nadając tym ostatnim działaniom nazwę KAIZEN.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>