SPOŁECZNE ASPEKTY JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW CZĘŚĆ 2

Władze państwowe chcą „wprowadzić nas do Europy” i w tym celu podpisują i ratyfikują odpowiednie porozumienia i umowy. Konieczne są jednak wysiłki, aby sprostać gospodarczo i społecznie wynikającym stąd wyzwaniom. Ze względu na jakość i niezawodność wyrobów można zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

Brak zrozumienia przez wielu decydentów znaczenia jakości i niezawodności wyrobów dla poziomu życia ludzi i gospodarki kraju. Jak bardzo jest to doceniane w innych krajach, np. w Wielkiej Brytanii, może świadczyć przemówienie księcia Filipa, który w imieniu Królowej z okazji inauguracji Roku Jakości i Niezawodności powiedział:

Dobra reputacja, którą zdobywa firma dzięki wysokiej jakości swych konstrukcji, dostosowanych do ich przeznaczenia i niezawodnych, jest podstawą sukcesów. Zła opinia jest kosztownym luksusem, na który nasz naród nie może sobie pozwolić.

Brak wiedzy o działaniach, które należy wykonać, i nakładach, które trzeba ponieść, oraz o czasie potrzebnym, by uzyskać w naszym kraju taką jakość i niezawodność wyrobów, jaką po tym czasie będą miały wyroby w przodujących pod tym względem krajach. Obecny (wysoki) poziom jakości i niezawodności wyrobów w krajach gospodarczo rozwiniętych osiągnięto dzięki realizowaniu właściwych przedsięwzięć od 40 lat i to przy istotnej stymulującej roli władz państwowych. U nas dotychczas nie rozpoczęto kształcenia inżynierów o specjalności „jakość i niezawodność”, co w USA i w Wielkiej Brytanii było realizowane już od lat pięćdziesiątych. Specjaliści realizują tam programy zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, co dało znaczące efekty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>