SPOŁECZNE ASPEKTY JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW

Celem przedsiębiorstwa jest zadowolenie klienta a jednocześnie osiągnięcie zysku umożliwiającego przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa, rozwój wytwarzanych w nim wyrobów i doskonalenie technik wytwarzania. Jeżeli poprzez swe wyroby przedsiębiorstwu nie uda się zadowolić klientów, to „wypada z rynku” i bankrutuje. Jeżeli są to pojedyncze przypadki, to ich skutki mogą być pozytywne, bo uświadomią kierownictwom innych firm i zatrudnionym w nich pracownikom, co jest właściwym celem ich działalności.

Sprawa komplikuje się, gdy zjawisko to ma szeroki zasięg, co obserwujemy w naszym kraju. Przy dostępności rynku dla wyrobów z innych krajów, produkty krajowe, o niższej jakości i niezawodności, są wypierane przez wyroby zagraniczne, które klienci nabywają mimo wyższych cen, gdyż nie mają wystarczającego zaufania do jakości wyrobów krajowych. Całe gałęzie produkcji mają kłopoty, występuje bezrobocie i społeczne niezadowolenie, objawiające się strajkami, demonstracjami ulicznymi, protestami związków zawodowych itp. Kierownictwa przedsiębiorstw, zamiast podjąć intensywne starania o konkurencyjność własnych wyrobów, żądają od państwa dotacji, umorzeń długów, wyrównawczych dopłat, zwiększenia opłat celnych i podatków granicznych, czy wręcz administracyjnego ograniczenia importu. Nie przynosi to jednak efektów, gdyż każdy jako nabywca woli wyroby o wyższej jakości i niezawodności (na ogół importowane) po cenach nawet wyższych od cen wyrobów krajowych, co do których jest przekonany, że są „gorsze” od zagranicznych. Ważną rolę może odgrywać też snobizm, chęć imponowania sąsiadom czy kolegom, itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>