STEROWANIE JAKOŚCIĄ I NIEZAWODNOŚCIĄ WYROBÓW CZĘŚĆ 2

Nie należy sądzić, że kontrola techniczna jest niepotrzebna lub ma mały wpływ na jakość i niezawodność wyrobów dostarczanych do klienta, gdyż tak nie jest. Rola kontroli technicznej w zapewnianiu jakości i niezawodności wyrobów jest nadal istotna, lecz zapewnianie wymaganej jakości i niezawodności nie ogranicza się tylko do kontroli technicznej. Obecnie kontroluje się, w mniejszym lub w większym zakresie, każdy egzemplarz wyrobu przed wysianiem do nabywcy. Zakres kontroli może być różny, od oględzin zewnętrznych, przez kontrolę wymiarów za pomocą sprawdzianów, aż po próby funkcjonalne ze stosowaniem nowoczesnych metod badań nieniszczących i dokonywaniem szczegółowych regulacji. W prostym przypadku kontrolerem może być młoda osoba, która po przeszkoleniu może sumiennie i dobrze wykonywać to zadanie, ale w skomplikowanych przypadkach kontrolerem może być tylko wykwalifikowany technik lub inżynier i to z dużym doświadczeniem zawodowym.

Od wielu lat w naszym kraju obserwuje się niepomyślny, świadczący o braku zrozumienia roli kontroli technicznej, negatywny stosunek do tej funkcji. Dyrektorzy firm nie widzą konieczności ponoszenia, wysokich – ich zdaniem – kosztów kontroli, uważając ją za działalność nieprodukcyjną, a nawet „antyprodukcyjną”. Personel produkcyjny uważa, że działalność kontrolerów szkodzi jego interesom, gdyż może narazić na obniżenie zarobków, a kierownika produkcji na niedotrzymanie terminów dostaw na skutek odrzucenia wytworzonych już egzemplarzy wyrobu, które, jego zdaniem, były wystarczająco dobre.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>