Straty wynikające z wadliwości procesów wytwórczych – ciąg dalszy

Zależność strat ponoszonych na skutek braków powstających w procesie wytwarzania wyrobów oraz zależność kosztów kontroli od nakładów na działalność zapobiegawczą można przedstawić tak, jak na rys. 4.8.

Koszty zapewnienia odpowiedniej jakości i niezawodności w procesach wytwarzania wyrobów zawierają:

– koszty planowania jakości procesów wytwórczych, obejmującego opracowanie planów nadzorowania jakości i niezawodności, opracowanie planów weryfikacji spełnienia wymagań projektowych oraz, ewentualnie, planów specjalnych prób lub badań wymaganych do osiągnięcia wymaganej jakości procesów wytwórczych

– koszty wyspecyfikowania wymagań dotyczących cech wyrobu w aspekcie niezbędnych parametrów procesów wytwórczych

– koszty zapewniania jakości procesów wytwórczych, obejmujące utworzenie systemu sterowania jakością wytwarzania wyrobów

– koszty szkolenia wszystkich pracowników z zakresu jakości

– koszty prac biurowych, komunikowania się, podróży służbowych i tym podobnych działań związanych z jakością procesów wytwórczych.

Nakłady na osiągnięcie wysokiej jakości projektowej wyrobu są większe od nakładów na zapewnienie wysokiej jakości wytwarzania wyrobów. Te ostatnie są jednak łatwiejsze do wyliczenia. Dlatego nakładom na zapewnienie wysokiej jakości wytwarzania wyrobów poświęca się więcej uwagi, starając się zmniejszyć wadliwość procesów' wytwórczych, straty wynikające z niena- prawialnych braków i koszty poprawek wadliwych części, wadliwego montażu oraz obniżyć koszty gwarancji. Koszty łączne, stanowiące różnicę między kosztami zapewniania jakości produkcji a stratami, maleją ze wzrostem jakości wykonania. Umożliwia to wyznaczenie optymalnej (ekonomicznie) jakości wykonania wyrobu, Qwopt (rys. 4.9).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>