Struktura niezawodnościowa złożonego wyrobu

Struktura niezawodnościowa złożonego wyrobu może być zmienna, gdyż podczas funkcjonowania wyrobu mogą zmieniać się rodzaje i liczby jednocześnie funkcjonujących elementów, a przy kilku sposobach funkcjonowania wyrobu zmianie może ulegać także postać jego struktury niezawodnościowej.

Często, w celu zwiększenia możliwości wykonania zadań przy użyciu obiektu technicznego, stosuje się rezerwowanie elementów. Oprócz elementów podstawowych, niezbędnych do funkcjonowania obiektu, należy wówczas wprowadzać w jego strukturę dodatkowe elementy lub należy dysponować elementami rezerwowymi, którymi można zastąpić elementy ulegające uszkodzeniom. Rozpatruje się np. rezerwę „zimną” (nieobciążoną), rezerwę „ciepłą” (częściowo obciążoną) i rezerwę „gorącą” (obciążoną), która odpowiada równoległej strukturze niezawodnościowej wyrobu, [18].

Przy stosowaniu rezerwy obciążonej wszystkie elementy tworzą strukturę równoległą obiektu i wszystkie funkcjonują przez cały czas funkcjonowania obiektu, będąc obciążone w takim samym stopniu. Jeżeli czasy poprawnego funkcjonowania do uszkodzenia elementów będą opisane zmiennymi losowymi tj, i = 1, 2, …, n, to czas do uszkodzenia się całego obiektu, T, będzie równy czasowi do uszkodzenia się najtrwalszego elementu: T = max(Tp T2, …, T„).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>