Stwierdzanie poprawności rozwiązań projektowych

Badania mające na celu sprawdzenie poprawności rozwiązań projektowych mogą być długotrwałe i kosztowne. Jest to jednak bardzo ważna faza procesu projektowania, gdyż nie ma innego w miarę pewnego sposobu, aby dokonać takiej oceny. Często kierownictwa przedsiębiorstw, chcąc szybko wprowadzić na rynek nowy wyrób, domagają się skrócenia czasu badań i ograniczają środki na ten cel. Można podać wiele przykładów, które przyniosły przedsiębiorstwom ogromne straty na skutek niewystarczającego dopracowania rozwiązań projektowych. Szczególnego rozgłosu nabierają wady samochodów osobowych, zwłaszcza gdy wiążą się z ryzykiem wypadków. Kilka renomowanych firm samochodowych informowało, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o konieczności usuwania wad w tysiącach sprzedanych już pojazdów. Wady te dotyczyły układów kierowniczych, hamulcowych, zawieszenia itp. W jednym przypadku [25] w hydraulicznym układzie hamulcowym płytkę stalową zastąpiono odlewaną kokilowo płytką ze stopu cynku. Stop ten ulegał dość szybkiemu starzeniu, a przepuszczany przez podkładkę gaz przedostawał się do zbiornika płynu hamulcowego zmniejszając pewność hamowania. Tysiące samochodów trzeba było wycofać z eksploatacji i wymieniać wadliwe podkładki. Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa przy ograniczaniu nakładów na dopracowanie konstrukcji podczas projektowania powinno być szacowane w odniesieniu do kosztów, jakie mogą powstać po stwierdzeniu wad już po sprzedaży wyrobów. Dlatego nie należy zaniżać nakładów na pełny cykl prac projektowych.

Nakłady te wydają się często zbyt wysokie, a dostępne na etapie projektowania fundusze są ograniczane, co powoduje obniżenie jakości i niezawodności wyrobu, gdyż projektanci skupiają się na cechach funkcjonalnych i na parametrach technicznych, chcąc w tym względzie uczynić krok naprzód w porównaniu do istniejących rozwiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>