System CAQA a ujęcie procesuralne

System CAQA, rozpatrywany w ujęciu procesualnym, obejmuje np. następujące procesy o charakterze informacyjnym:

– wprowadzanie danych przy wykorzystaniu rozmaitych urządzeń wejściowych wprowadzanie danych jest wykonywane zarówno w trybie on-tine, bezpośrednio z urządzeń pomiarowo-kontrolnych, jak i przez operatorów za pomocą klawiatury lub innych obsługiwanych przez człowieka urządzeń wejściowych

– przetwarzanie danych przy wykorzystaniu oprogramowania, co może być w pewnym zakresie wykonywane automatycznie, a w pewnym zakresie przez operatorów systemu

– gromadzenie danych oraz wyników obliczeń i analiz, rejestrowanie podejmowanych decyzji i oceny ich skutków

– przepływy informacji w systemie przy wykorzystaniu tzw. „kanałów przekazywania informacji”, którymi mogą być przekazywane informacje zarówno „z dołu do góry” – od poszczególnych terminali do komputera centralnego i dalej do wszystkich zainteresowanych działów i osób z naczelnym dyrektorem włącznie, oraz „z góry do dołu” do tego celu konieczna jest integracja systemu CAQA z innymi służbami i działami przedsiębiorstwa przy czym należy uwzględniać wszystkie etapy prac, na których jest dokonywane zapewnianie jakości i niezawodności wyrobów przepływy informacji w pewnym zakresie mogą przebiegać automatycznie a mogą też być obsługiwane przez operatorów sprzętu komputerowego

– wyprowadzanie wyników przy wykorzystaniu urządzeń wyjściowych może to być wykorzystane automatycznie w trybie on-line (na ekrany monitorów, wyświetlacze itp.) lub poprzez drukarki, plotery itp. z ręczną obsługą wydruków przez operatorów

– archiwizowanie danych, które, po bezpośrednim ich wykorzystaniu do bieżącego sterowania jakością, powinny być przechowywane przez określony czas, przy czym mogą być sporządzane kopie dokumentów gromadzonych na nośnikach wewnętrznych komputerów (twardych dysków) w celu ich ochrony przed przypadkową utratą na skutek nieprzewidzianych zdarzeń itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>