SYSTEM CAQA – KONTYNUACJA

Ważnym elementem systemu CAQA jest oprogramowanie, które w znacznym stopniu warunkuje zakres prac, jakie mogą być w tym systemie wykonywane. Często dużo uwagi i środków finansowych poświęca się zakupom sprzętu komputerowego, a znacznie mniej oprogramowaniu, którego koszty mogą wielokrotnie przekraczać koszty samego sprzętu. Obok powszechnie stosowanych systemów operacyjnych oraz oprogramowań uniwersalnych, konieczne jest stosowanie oprogramowań specjalistycznych. Programy opracowywane amatorsko mogą być wykorzystywane tylko jako próbne, raczej w celach eksperymentalnych niż profesjonalnych. Obecnie można kupować specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia planów kontroli technicznej, prowadzenia i analizy kart stosowanych w statystycznej kontroli procesów wytwórczych, do ewidencji braków i wad, do prowadzenia obliczeń statystycznych, do wspomagania analiz FMEA, do automatycznej rejestracji i tworzenia baz danych pomiarowych itp. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie oprogramowania dla systemu CAQA przyjmowane są rozmaite kryteria, m.in.:

– możliwości wykonawcze w zakresie automatycznego lub „ręcznego” wprowadzania danych, zakres i szybkość obróbki sygnałów pomiarowych, szybkość sortowania i przetwarzania danych itp.

– możliwości wykorzystania sprzętu komputerowego do współpracy z maszynami, przyrządami kontrolno-pomiarowymi, rozwiązaniami sieciowymi itp.

– łatwość użytkowania itd.

Działanie systemu CAQA

W systemach CAQA stosowany jest rozmaity sprzęt komputerowy, poczynając od stacji roboczych lub dużych komputerów, przez specjalistyczne komputery przemysłowe, komputery osobiste (PC) aż po minikomputery jednostanowiskowe wspomagające przeprowadzanie pomiarów, prowadzenie kart kontrolnych, sterowanie funkcjonowaniem maszyn i urządzeń wytwórczych, wymianą narzędzi, kontrolą ich stanu technicznego itp. Obecnie najczęściej stosowane są rozwiązania sieciowe. Schemat sieci komputerowej, w której są umieszczone elementy systemu CAQA, podano na rys. 10.2.

W najprostszych rozwiązaniach komputer wraz z oprogramowaniem jest wykorzystywany jako niezależna jednostka informacyjno-informatyczna. Takie rozwiązania obecnie są jednak traktowane jako przejściowe, natomiast docelowo dąży się do łączenia poszczególnych komputerów w sieci. Przy tworzeniu takich sieci przyjmowane są rozmaite kryteria, dotyczące sposobów łączenia komputerów, rozległości sieci itp. Tworzone są lokalne sieci komputerowe (LAN – Local Area NetWork) oraz rozległe sieci komputerowe (WAN – Wiele Area NetWork), do których są dołączane sieci lokalne przedsiębiorstwa, zewnętrznych oddziałów firmy, dostawców i kooperantów itp. Najczęściej stosowane są sieci komputerowe o budowie modułowej, umożliwiającej łatwe rozbudowywanie systemu w miarę wzrastających potrzeb przedsiębiorstwa. W takich sieciach podstawowe oprogramowanie i większość oprogramowań specjalistycznych są instalowane na komputerze centralnym, do którego dołączane są komputery terminalowe służące głównie do wprowadzania danych i wyprowadzania wyników analiz oraz obliczeń itp. Operatorami w sieciowych systemach CAQA muszą być pracownicy odpowiednio przygotowani do wykonywania stawianych im zadań, znający nie tylko zagadnienia jakości i niezawodności wyrobów, lecz także umiejący pracować w sieciach komputerowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>