SYSTEM CAQA

System CAQA zazwyczaj jest jednym z podsystemów istniejącego w przedsiębiorstwie systemu informatyczno-informacyjnego, najczęściej oznaczanego CIM (Computer Integrated Manufacturing), przy czym obecnie C3M na ogół wykracza poza sam system wytwarzania wyrobów (Manufacturing) i obejmuje wiele działów przedsiębiorstwa, czasem integrując nawet wszystkie działy i służby firmy, i wówczas bywa oznaczany CIMM. System CIMM obejmuje nie tylko komputerową integrację wytwarzania wyrobów, lecz również sferę zarządzania całym przedsiębiorstwem (Management). Konkretne rozwiązania w zakresie usytuowania i powiązań podsystemu CAQA v obrębie

CIM lub CIMM mogą być rozmaite. Schemat jednego z takich rozwiązań przedstawiono na rys. 10.1.

System komputerowego wspomagania zapewniania jakości, CAQA, rozpatrywany jako system rzeczowy, obejmuje następujące elementy:

– sprzęt komputerowy, przy czym mogą to być komputery osobiste (PC), które obecnie dominują, komputery przemysłowe, komputery specjalne, stacje robocze połączone w sieć itp.

– urządzenia wejściowe, przy czym mogą to być układy pomiarowo-kontrolne z kartami przetwarzającymi mierzone sygnały o rozmaitej postaci na sygnały elektryczne lub sygnały cyfrowe wprowadzane do komputera (przetworniki analogowo-cyfrowe), skanery do wprowadzania rysunków, wykresów itp.

– urządzenia wyjściowe umożliwiające wyprowadzanie przetworzonych danych w rozmaitej postaci: monitory, drukarki, plotery, wyświetlacze, generatory sygnałów dźwiękowych itp. ‘

– urządzenia umożliwiające gromadzenie i przechowywanie (archiwizowanie) dużych ilości danych: pamięci zewnętrzne taśmowe (strimery), pamięci optyczne, wymienne dyski twarde, płyty CD-ROM itp,

– oprogramowanie (nie chodzi tu o treści programów czy języki programowania, gdyż mają one informacyjny charakter, lecz o nośniki oprogramowania: płyty CD-ROM, dyskietki itp.)

– elementy łączące poszczególne komputery i pozostałe urządzenia w sieć komputerową (urządzenia przełączające, linie przesyłowe, karty sieciowe, modemy itp.), a także urządzenia podtrzymujące napięcie w sieci zasilającej w przypadkach przerw w dostawach energii elektrycznej itp.

– meble i inne urządzenia biurowe niezbędne do rozmieszczenia sprzętu komputerowego, przechowywania nośników informacji, papieru itp.

– pomieszczenia wraz z instalacjami (elektryczną, cieplną, oświetleniową itp.)

– operatorzy systemu, czyli pracownicy, którzy obsługują poszczególne jednostki wchodzące w skład sieci.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>