System TQM w literaturze

Ulepszanie procesów najskuteczniej może być realizowane przez małe, samodzielne jednostki organizacyjne, które potrafią szybko dostosowywać się do zmieniających się wymagań rynku.

Obecnie można w literaturze znaleźć wiele informacji na temat systemu TQM, lecz pozytywnych przykładów pełnego wdrożenia tego systemu jest nadal niewiele. Wynika to stąd, że największą przeszkodą we wdrażaniu TQM jest trudność w zmianie ludzkiej mentalności. P.S. Morgan [32] pisze: Prawie wszyscy menedżerowie są dostatecznie naiwni, aby wierzyć, że zasadnicze zmiany mogą przeprowadzić dzięki pisemnym zarządzeniom. … Takie metody doboru pracowników i ich rozwoju są tylko na papierze zorientowane na umiejętność pracy w zespole. Jeżeli menedżerowie nie nauczą się uwzględniać niepisanych reguł, wszystkie wysiłki skierowane na wprowadzanie ulepszeń spełzną na niczym, ponieważ to, co jest uznawane przez danego człowieka za ważne, nie zmienia się tylko dlatego, ze wetknie mu się w usta inne słowa.

Zmiany mentalności członków kadry kierowniczej przedsiębiorstwa są znacznie trudniejsze do przeprowadzenia niż w przypadku pracowników. Przyczyną jest obawa przed utratą dotychczasowego statusu w hierarchii służbowej i osiągniętego już prestiżu, a często także brak przekonania o konieczności wprowadzania zmian. Wieloletnie doświadczenie zawodowe też może ograniczać chęć zmian: Jeżeli to, co robiliśmy, było dobre przez ostatnich 10 lat, to i w przyszłości nie może być złe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>