SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CZĘŚĆ 2

Metody zapewniania jakości i niezawodności wyrobów stanowią planowy, powtarzalny, oparty na naukowych podstawach i zdobytym doświadczeniu zbiór sposobów postępowania w celu osiągnięcia wymaganej jakości i niezawodności wyrobów oraz ich ciągłego ulepszania metody (podobnie jak zasady) mają charakter informacyjny, przy czym obejmują one również metody zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów, a nawet zarządzania jakością wszystkich prac, jeżeli w przedsiębiorstwie jest stosowana zasada TQM (Total Quality Management – zarządzania całkowitą jakością).

Techniki zapewniania jakości i niezawodności stanowią praktyczne wdrożenie w przedsiębiorstwie zasad i metod postępowania w celu uzyskania wymaganej jakości i niezawodności wyrobów oraz ich systematycznej poprawy techniki polegają nie tylko na wykorzystaniu informacji, lecz także na wykonywaniu czynności z zakresu zarządzania, realizacji przedsięwzięć organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych z użyciem środków finansowych, wykorzystywaniu funkcjonowania środków rzeczowych itp.

Użytkowanie maszyn i urządzeń, przyrządów kontrolno-pomiarowych i układów kontrolno-sterujących umożliwia badanie przebiegów procesów wytwórczych, rejestrację wielkości charakteryzujących te przebiegi i ich wyników w postaci cech nadawanych częściom, podzespołom i gotowym wyrobom, gromadzenie wyników badań kontrolnych, wyników badania niezawodności wyrobów podczas ich użytkowania i eksploatacji, umożliwia wykorzystywanie sprzętu komputerowego i oprogramowania do wspomagania podejmowania decyzji dotyczących zapewniania jakości i niezawodności wyrobów itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>