Sytuacja w zakresie podstawowych pojęć

Sytuacja w zakresie podstawowych pojęć nie jest jeszcze w pełni ustabilizowana, a ich treści nie są powszechnie akceptowane. Można to zaobserwować na przykładzie kolejnych redakcji norm z zakresu jakości i niezawodności wyrobów, i to zarówno norm krajowych jak i norm ISO. Opracowywana jest trzecia redakcja norm ISO z serii 9000 i można przypuszczać, że podobnie, jak w obecnie obowiązującej drugiej wersji tych norm, podstawowe pojęcia będą podlegały uściśleniu. Wiele problemów występuje także przy adaptacji tych norm na potrzeby poszczególnych krajów, gdyż bezpośrednie tłumaczenia nie zawsze właściwie oddają intencje zawarte w oryginalnych określeniach podstawowych pojęć. Występują przy tym nie tylko trudności o charakterze językowym, lecz także merytoryczne, gdyż sens definicji ujętych w innym języku może odbiegać od sensu oryginałów.

Ze względu na ogromną liczbę pojawiających się co roku prac dotyczących jakości lub niezawodności wyrobów, dokonanie oceny aktualnego stanu teorii i techniki zapewniania jakości i niezawodności jest zadaniem praktycznie niewykonalnym. Podsumowania można dokonać tylko ze znacznym opóźnieniem, pomimo to jego próba może dać jednak pewien pogląd na to, czego dokonano przed kilkoma laty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>