Teoria niezawodności i problematyka sterowania jakością

Teoria niezawodności i problematyka sterowania jakością wszystkich prac oraz jakością i niezawodnością wyrobów są młodymi dziedzinami wiedzy, które są nadal rozwijane. Następuje także ewolucja poglądów dotyczących istoty wielu zagadnień z tego zakresu, wynikająca, między innymi, ze zmian w sposobie myślenia na poziomie naukowym i inżynierskim. Zasadniczą sprawą jest zmiana podejścia do zarządzania produkcją, polegająca na tym, że w coraz większym stopniu odchodzi się od wytwarzania wielkich serii „statystycznie jednakowych wyrobów”, starając się wytwarzać seryjnie wyroby o zindywidualizowanych cechach, wynikających z zamówień klientów. Takie zarządzanie wymaga zmian w sposobach zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, co jest przedmiotem intensywnych badań. Możliwość wkładu w rozwój tej dziedziny wiedzy powinna stanowić czynnik skłaniający do jej studiowania i twórczego rozwijania.

Innym czynnikiem, wskazującym na potrzebę pilnego wdrażania systemów zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów w polskich przedsiębiorstwach, jest dążenie do integracji z Unią Europejską, gdzie systemy takie funkcjonują w przedsiębiorstwach od kilkunastu a nawet od kilkudziesięciu lat. Trzeba dokonać maksymalnego wysiłku w likwidacji tego opóźnienia, co wymaga jednak odpowiedniego zakresu kształcenia. Kształceniem powinna być w pierwszej kolejności objęta kadra kierownicza przedsiębiorstw, a następnie kadra inżynieryjno-techniczna, w ramach aktualizacji wiedzy inżynierskiej, trudno jednak wskazać instytucje, które mogłyby takie kształcenie realizować. W poprzednim okresie zajmowały się tym instytucje zrzeszone w Naczelnej Organizacji Technicznej, której działalność obecnie ma znacznie mniejszy zasięg.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>