Total Quality Management – czym jest?

Z chwilą podjęcia decyzji o wdrażaniu kompleksowego zarządzania jakością, TQM (Total Quality Management), zarządzanie to zostało rozciągnięte na wszystkie rodzaje wykonywanych w firmie działań, a systemy CAQA stały się podstawowym elementem systemów CIMM, obejmujących zarządzanie całym przedsiębiorstwem.

Wdrażanie i rozwój systemów komputerowego wspomagania zapewniania jakości i niezawodności wyrobów były stymulowane nie tylko wewnętrznymi potrzebami przedsiębiorstwa. Opracowanie i przyjmowanie norm ISO z serii 9000 i 10000 oraz norm EN z serii 45000, a także regulacji prawnych związanych z ochroną środowiska i wynikających z nich norm ISO z serii 14000, stało się zewnętrznym czynnikiem wywołującym zapotrzebowanie na dokumentowanie wszystkich przedsięwzięć dotyczących zapewniania jakości wszystkich prac w firmach. Dokumentowanie jest niezbędne przy ubieganiu się o certyfikację systemu zapewniania jakości oraz certyfikację jakości wyrobów.

Trzeba brać pod uwagę fakt, że ww. normy nie są dokumentami ustalonymi raz na zawsze, lecz okresowo podlegają aktualizacjom. Na przykład normy ISO z serii 9000 były zaktualizowane w 1994 r., a obecnie trwają intensywne prace nad następną ich wersją, która zostanie opublikowana i przyjęta w najbliższych latach. Normy ISO z serii 9000 podają jednak tylko minimalne

wymagania, którym powinny odpowiadać systemy zapewniania jakości, co obecnie nie jest wystarczające w wielu dziedzinach gospodarki. Przedsiębiorstwa znacznie zwiększają wymagania dotyczące jakości zamawianych materiałów i świadczonych usług oraz jakości i niezawodności wytwarzanych wyrobów. Zmienność sytuacji sprawia, że trzeba brać pod uwagę coraz większe ilości informacji i systematycznie aktualizować ich zbiory, co jest możliwe dzięki odpowiednim systemom informatycznym tworzonym na potrzeby komputerowego wspomagania zapewniania jakości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>