Total Quality

Osiąganie całkowitej jakości, jak już wspomniano, jest możliwe dzięki stosowaniu specjalnych metod zarządzania, oznaczanych TQM (Total Quality Management), które istotnie rozszerzają tradycyjne pojęcie jakości, odnoszące się do wyrobów (lub usług). Obecnie jakość obejmuje, poza wyrobem (lub usługą), także procesy produkcji, poczynając od projektowania przez przygotowanie wytwarzania i wytwarzanie wraz z kontrolą, aż po dystrybucję, sprzedaż i serwis, a ponadto jakość pracy wszystkich pracowników (z kształtowaniem możliwie najlepszych warunków pracy), jakość stosunków międzyludzkich w procesach pracy w przedsiębiorstwie, oraz jakość stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem (ochrona środowiska naturalnego, etyka działalności, odpowiedzialność społeczna, wizerunek firmy itp.).

Total Quality – całkowita jakość – wyznacza nowy sposób zarządzania, nowe sposoby wytwarzania i nowe podejście do wszystkich aspektów działalności przedsiębiorstwa. Trzeba pracować bezbłędnie, bez przestojów i opóźnień, wytwarzać wyroby bez nadmiernie rozbudowanej dokumentacji, bez defektów lub wad, nie utrzymywać nadmiernych zapasów materiałów i gotowych wyrobów, minimalizować jednostkowe zużycie energii i jednostkowe koszty wyrobów, stosować najnowocześniejsze technologie, uzyskiwać maksymalną produktywność i możliwie największą satysfakcję klientów oraz jak najlepszą opinię społeczną o firmie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>