Toyota jako wzró skutecznego wdrażania systemu TQM

Ogólnie biorąc, chodzi o to, że indywidualny klient ma poczucie własnej odrębności i zjawisko to, dzięki wzrostowi możliwości nabywczych, będzie się pogłębiać. Najwyraźniej daje się ono zaobserwować w modzie, zwłaszcza damskiej, lecz występuje także w innych dziedzinach produkcji. Znana wypowiedź H. Forda: możecie państwo otrzymać samochód w dowolnym kolorze, pod warunkiem jednak, że bądzie to kolor czarny obecnie nie zdaje egzaminu. Klient ma możliwość zamówienia samochodu zgodnie z własnymi życzeniami. Dotyczy to wielu cech, których wybór przedsiębiorstwo oferuje. Nawet wtedy, gdy danego wariantu doboru cech nie ma w katalogu, to i tak istnieje możliwość spełnienia życzeń klienta za dopłatą, niezależnie od tego, gdzie zamówienie jest składane.

Spełnienie takich założeń nie jest łatwe. Zakłady Toyota, przytaczane jako wzór skutecznego wdrażania systemu TQM, nie mogły zrealizować tego kroku, zmierzającego do zapewnienia wyrobu specyficznego dla każdego klienta, gdyż zarówno stan zapasów, jak i koszty wytwarzania nadmiernie się zwiększały. Przykładem pomyślnego zastosowania omawianego rozwiązania jest produkcja pagerów w firmie Motorola. Klient może zamówić swój pager mając do wyboru 29 milionów dostępnych kombinacji. Taki pager może być wytworzony w ciągu kilku godzin i dostarczony klientowi. To rozwiązanie nosi nazwę mass customization i polega na produkcji masowej wyrobów specyficznych dla każdego klienta [33].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>