Tworzenie matematycznych podstaw statystycznej kontroli jakości

W naszym kraju dodatkowym utrudnieniem były tzw. „sztywne” plany produkcyjne, nastawione na ilość, przy czym o jakości wyrobów wprawdzie głośno mówiono, ale jej nie egzekwowano. Dlatego stosowanie metod SKJ w przemyśle było działaniem dającym mierne efekty. Efekty stosowania tych metod można było zauważyć w odniesieniu do wyrobów wytwarzanych dla wojsk. W przedsiębiorstwach produkujących dla wojska były tworzone specjalne komórki kontroli i odbioru wojskowego i w nich były stosowane metody SKJ, a w późniejszym okresie – również metody sterowania jakością i niezawodnością wyrobów. Przedsięwzięcia te były jednak okryte wojskową tajemnicą i trudno coś o nich powiedzieć. Większość specjalistów z tego zakresu w naszym kraju pracowała bezpośrednio lub pośrednio na potrzeby wojska.

W tworzeniu matematycznych podstaw statystycznej kontroli jakości i teorii niezawodności w latach sześćdziesiątych Polska nie ustępowała innym krajom. Poziom przygotowania naszych matematyków nie był niższy niż na Zachodzie, co umożliwiało im nie tylko szybkie opanowanie nowych zastosowań matematyki, ale i twórczy wkład w rozwój teorii niezawodności i podstaw statystycznej kontroli jakości. W tym zakresie zachowujemy wysoką pozycję w świecie, chociaż obecnie zagadnieniami tymi zajmuje się relatywnie mniej osób, co wynika z braku możliwości praktycznego stosowania uzyskiwanych teoretycznie wyników.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>