Wartości funkcji intensywności uszkodzeń

Przebieg funkcji intensywności uszkodzeń, A(r), może mieć postać taką, jak schematycznie podano na rys. 6.4. Taki przebieg funkcji intensywności uszkodzeń wyrobu bywa nazywany „krzywą wannową” [2, 12, 14], Wyróżnia się w niej trzy okresy:

I – okres tzw. starzenia wstępnego lub docierania, w którym najczęściej ujawniają się wady produkcyjne, które nie zostały wykryte przez kontrolę odbiorczą okres ten charakteryzuje się malejącą intensywnością uszkodzeń i jest zazwyczaj obejmowany gwarancją

II – okres tzw. normalnego użytkowania, w którym intensywność uszkodzeń jest (przynajmniej w przybliżeniu) stała co do wartości m – okres tzw. katastroficznego zużycia, w którym uszkadzają się pozostałe egzemplarze wyrobu, które nie uległy uszkodzeniom w I i w II okresie.

Wartości funkcji intensywności uszkodzeń są związane z wartościami funkcji niezawodności zależnością dJ?(r) R(t) di lub, po rozwiązaniu tego równania ze względu na R(t), zależnością fX(x)dx , o przy czym R(0) jest tzw. początkową niezawodnością wyrobu, tzn. niezawodnością w chwili początkującej jego użytkowanie.

Początkową niezawodność, R(0), można szacować na podstawie tzw. wadliwości wyprodukowanej partii wyrobu. Jeżeli wadliwość wynosi np. 0,05 (tzn. W = 5%), to R(0) wyniesie 0,95. Jeżeli przyjmie się, że R(0) jest równe jedności, to założenie takie oznacza, że wadliwość produkcji jest równa zeru, co w praktyce występuje dość rzadko.

Ponieważ okres I (17s. 6.4) jest często obejmowany gwarancją, to w rozważaniach dotyczących niezawodności bywa on pomijany. Jeżeli dodatkowo przyjmiemy, że niezawodność początkowa wyrobu jest równa jedności, tzn. R(0) = 1, oraz że użytkowanie wyrobu zostanie zakończone przed rozpoczęciem się okresu III (rosnącej intensywności uszkodzeń), to wówczas funkcja intensywności uszkodzeń ma stałą wartość, X(t) – X, i zależność wartości funkcji niezawodności od intensywności uszkodzeń (w tym przypadku stałej na mocy poczynionych założeń) ma postać następującą: R(t) – exp(-Af).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>