Wynik wytwarzania

Po zatwierdzeniu wstępnego projektu wyrobu należy przystąpić do opracowania projektu technicznego. Na tym etapie projektowania znana jest już struktura niezawodnościowa wyrobu, rodzaje i typy oraz liczby elementów składających się na wyrób. W celu dokładniejszej oceny niezawodności wyrobu na etapie technicznego projektowania trzeba znać nie tylko zależność niezawodności całego wyrobu od niezawodności jego elementów, lecz także zależność niezawodności elementów od obciążeń mechanicznych, cieplnych, chemicznych, elektrycznych itp., jakim mogą podlegać elementy. Obciążenia te będą wynikały z rozwiązania konstrukcyjnego i sposobu funkcjonowania wyrobu oraz z warunków, jakie mogą występować podczas użytkowania i eksploatacji wyrobu. Obciążenia elementów w wyrobie będą miały przypadkową zmienność, a uwzględnienie ich wpływu na zmiany cech obiektu wymaga znajomości rozkładów ich wartości. Jeżeli projektant dysponuje takimi danymi, to może w przybliżeniu oszacować niezawodność elementów obiektu w założonym czasie, a następnie wyznaczyć szacunkową niezawodność całego wyrobu. Uzyskana ocena będzie bliższa faktycznej niezawodności wyrobu niż ocena wyznaczana na wstępnym etapie projektowania.

W wyniku wytwarzania możemy uzyskać projektową jakość i niezawodność wyrobu, lecz tylko wtedy, gdy wszystkie wymagania projektanta i konstruktora zostaną spełnione. O tym, że na ogół tak nie jest, świadczy większa od zera wadliwość produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>