WYNIKI BADAŃ TRWAŁOŚCI WYROBÓW PODCZAS UŻYTKOWANIA I EKSPLOATACJI

Badania trwałości i niezawodności wyrobów w Polsce rozpoczęto na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Podobnie jak w innych krajach, badaniami początkowo objęto elementy elektroniczne, głównie lampy elektronowe [16], które charakteryzowały się wówczas stosunkowo niską trwałością i niezawodnością. Wykorzystanie wyników badań umożliwiło znaczną poprawę trwałości i niezawodności elementów elektronicznych w stosunkowo krótkim czasie. Uzyskane efekty zwróciły uwagę specjalistów z innych dziedzin techniki i już w latach sześćdziesiątych badania takie rozpoczęto na szeroką skalę.

Badania niezawodności prowadzono nie tylko w dziedzinie techniki wojskowej, ale przede wszystkim w odniesieniu do takich maszyn, których uszkodzenia były bardzo kłopotliwe ze względu na możliwość wykonywania niezbędnych zadań. Jedną z dziedzin gospodarki, w których niezawodność i gotowość są szczególnie ważnymi cechami maszyn, jest rolnictwo. Wiele prac rolniczych można wykonywać tylko we właściwych okresach agrotechnicznych, co sprawia, że maszyny rolnicze są użytkowane sezonowo lub kampanijnie. Sezony agrotechniczne są często bardzo krótkie, ich długość ma losowy charakter, a początek i koniec sezonu może występować w różnych dniach roku w kolejnych latach. Jeżeli praca rolnicza nie zostanie wykonana we właściwym sezonie agrotechnicznym, to gospodarstwo ponosi znaczne straty. Z tego względu gotowość i niezawodność w istotnym stopniu decydują o przydatności użytkowej maszyn rolniczych. Dlatego rozpoczęto badania niezawodności i gotowości maszyn rolniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>