Wyrób i jego użytkownicy

Użytkownik często nie może sprawdzić, w jakim zakresie warunków otoczenia przebiega użytkowanie i jakie parametry funkcjonowania wyrobu (np. maszyny) są realizowane. Zagadnienie to ma dwa aspekty:

– niewystarczająca wiedza użytkownika, który wykorzystuje maszynę w nieodpowiednich warunkach, często nawet o tym nie wiedząc

– niewystarczająca wiedza projektanta i konstruktora, którzy tworzą maszynę do użytkowania w takich warunkach, jakie w praktyce występują rzadko lub tylko przez krótkie okresy w ciągu roku.

Użytkownicy często przekraczają podawane w instrukcjach użytkowania parametry funkcjonowania maszyn: prędkość, ładowność, udźwig, ciśnienie itp. Można być niemal pewnym, że znajdzie się użytkownik, który wymyśli zupełnie nieoczekiwany sposób użytkowania wyrobu, pociągający za sobą nadmierne przeciążenia jego elementów. Postępowanie takie zazwyczaj prowadzi do uszkodzeń, które wprawdzie nie mają związku z niezawodnością wyrobu, lecz psują opinię producentowi, gdyż użytkownicy nie są skłonni do uznawania własnych błędów. Potrzebne są też części zamienne do napraw, często dochodzi do reklamacji, sporów gwarancyjnych itp.

Jako przykład można podać uszkodzenia koparek, w których pękały ramy. Wzmacnianie konstrukcji ramy nie dawało zadowalających wryników. Producent zwrócił się do zespołu ekspertów z niezawodności maszyn, by sprawę tę wyjaśnić. Analizy inżynierskie rozwiązania konstrukcyjnego maszyny nie wykazały błędów, a rama maszyny miała relatywnie dużą wartość tzw. współczynnika bezpieczeństwa. Eksperci udali się na miejsce budowy, gdzie maszyny były użytkowane. W wykopie fundamentowym, gdzie było mało miejsca na manewrowanie, operatorzy koparek potrafili unieść całą maszynę (wykorzystując hydrauliczne układy sterowania ruchami łyżki) opierając łyżkę o dno wykopu. Po obróceniu korpusu maszyny względem łyżki opuszczali go na podłoże, przy czym następowało potężne uderzenie podwoziem o grunt, gdyż układ hydrauliczny nie był w stanie tak powoli i płynnie sterować ruchem ważącego wiele ton korpusu maszyny, jak łyżką. Sprawę wyjaśniono, a jej rozwiązanie wymagało zastosowania ograniczeń w sterowaniu hydraulicznym, a nie wzmocnienia ramy maszyny. Projektanci przyznali, że nie wzięli pod uwagę możliwości takiego postępowania operatorów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>