Zapobieganie powstawaniu uszkodzeń na etapie projektowania wyrobu

Zapobieganie powstawaniu uszkodzeń na etapie projektowania wyrobu jest korzystne pod każdym względem, w tym również pod względem ekonomicznym. W porównaniu do dalszych etapów istnienia wyrobu efektywność czynności zapobiegawczych podczas projektowania wyraża się tzw. „współczynnikiem 10” [33]. Oznacza to, że błąd przy projektowaniu powoduje dziesięciokrotnie większe koszty w wytwarzaniu wyrobów, błąd w procesie wytwórczym oznacza dziesięciokrotnie wyższe koszty w serwisie i stukrotnie większe koszty podczas użytkowania i eksploatacji wyrobu. Im wcześniej zapobiegnie się powstawaniu błędu, tym koszty usuwania go są mniejsze.

Jako przykłady ilustrujące powyższe spostrzeżenia można za pracą [33] podać, że w 1994 r. podczas projektowania procesora Pentium firmy Intel popełniono niewielki błąd w układzie przełączającym. Błąd ten można było usunąć niewielkim kosztem, co nie zostało jednak wykonane. Błąd ten w dalszych etapach prac spowodował jednak koszty w wysokości ponad 800 młn doi. USA, nie mówiąc o szkodach w opinii firmy. Innym przykładem był mały błąd w szlifowaniu głównego lustra kosmicznego teleskopu Hubble’a. Błąd ten spowodował nieostrość fotografii wykonywanych przez teleskop i kosztował wykonawcę 25 min doi. USA odszkodowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>