Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw jakości i niezawodnośći

Trzeba jednak zauważyć, że wraz z przechodzeniem polskich przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej zagadnienia jakości i niezawodności wyrobów są obecnie brane pod uwagę w coraz większym stopniu. W wielu przedsiębiorstwach tworzone są służby jakości i niezawodności oraz są wprowadzane metody zarządzania jakością, wzorowane na TQM. Wiele przedsiębiorstw czyni starania o uzyskanie certyfikatów jakości, zgodnych z normami ISO z serii 9000 na systemy zarządzania jakością i wiele z nich już takie certyfikaty uzyskało. Jednym z dużych przedsiębiorstw, które uzyskało certyfikat na „Zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem”, zgodny z normami ISO z serii 9002 oraz normami ISO 14001, jest Petrochemia Płock S.A. [3].

W wyniku takich dążeń powstaje zapotrzebowanie na specjalistów do spraw jakości i niezawodności wyrobów, co stopniowo znajduje wyraz we wprowadzaniu do programów nauczania w uczelniach przedmiotów związanych z zarządzaniem jakością oraz z zapewnianiem jakości i niezawodności wyrobów. Jednym z przykładów może być wprowadzenie przedmiotu „zagadnienia jakości i niezawodności wyrobów” na kierunku kształcenia Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Połi- techniki Warszawskiej. Wprawdzie przedmiot ten nie jest obowiązkowy i ma charakter przedmiotu obieralnego, lecz wielu studentów corocznie słucha wykładów dotyczących zagadnień jakości i niezawodności wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>