Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie jakością jest podobne

W zbiorze ww. norm ISO są podane zasady projektowania, dokumentowania, tworzenia i wdrażania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania, których działalność ma na celu trwałe zapewnienie oraz ciągłą poprawę jakości wyrobów, a także procedury kontroli i oceny efektywności stosowanych w tym celu przedsięwzięć. Normy te opisują system zarządzania jakością, który gwarantuje wymaganą jakość i niezawodność wyrobu niezależnie od pojedynczych osób i organizacji. Przyjmuje się jednak, że system zarządzania jakością jest zasadniczym podsystemem szerszego systemu zarządzania środowiskiem, przy czym występuje zasadnicza różnica w sensie prawnym, gdyż normy ISO z serii 9000 są tylko zalecane, natomiast wymagania z zakresu ochrony naturalnego środowiska są obligatoryjne i wszystkie przedsiębiorstwa powinny się do nich stosować. Systemy zarządzania środowiskiem są tworzone na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej UE nr 1836/93, które obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Ponieważ praktycznie stosowane elementy zarządzania środowiskiem i zarządzania jakością są podobne, to przyjmuje się, że obydwa systemy zarządzania powinny być w przedsiębiorstwach organizowane w podobny sposób. Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie jakością podlega bezpośrednio dyrekcji przedsiębiorstwa i musi być zintegrowane z procesami jego funkcjonowania. Wybrane elementy zarządzania środowiskiem i zarządzania jakością można przedstawić tak, jak podano w tab. 9.1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>