Zasada „zero defektow”

Porównując tradycyjne i współczesne podejście do zapewniania jakości i niezawodności wyrobów (rys. 9.2), można stwierdzić, że tradycyjna zasada, polegająca na niewypuszczaniu z przedsiębiorstwa wadliwych wyrobów, najpierw została zastąpiona zasadą produkcji wyrobów o wysokiej jakości i niezawodności, a w dalszej kolejności zasadą ciągłego doskonalenia jakości i niezawodności wyrobu i technik jego wytwarzania a także ciągłego doskonalenia jakości wszystkich prac w firmie.

Obecnie w przedsiębiorstwach coraz powszechniej są przyjmowane zasady: „zero defektów” oraz „ciągłego doskonalenia procesów”.

Zasadę, zwaną „zero defektów”, zaproponował P. Crosby [26J. Polega ona na bezusterkowym wytwarzaniu wyrobów, bez braków, wad i konieczności poprawek. Realizacja tej zasady jest możliwa dzięki stosowaniu odpowiednich przedsięwzięć, w tym takich jak:

– pomiary cech wyrobów oraz parametrów procesów wytwórczych i przedstawianie wyników w postaci umożliwiającej obiektywną ich ocenę poprzez porównanie z wymaganymi wartościami a w przypadku stwierdzenia odchyleń – podejmowanie odpowiednich czynności korekcyjnych,

– zachęcanie pracowników do zespołowej pracy i do twórczego formułowania własnych celów oraz sposobów poprawy jakości procesów wytwórczych i zmniejszania wadliwości produkcji,

– utworzenie systemu porozumiewania się pomiędzy pracownikami a kierownictwem w celu uzyskania jak najmniejszej wadliwości produkcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>