ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I NIEZAWODNOŚCIĄ WYROBÓW

Zasady zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów wynikają z polityki kierownictwa przedsiębiorstwa. Zasady te charakteryzują stosunek kierownictwa i wszystkich pracowników do zapewniania jakości i niezawodności wyrobów. Są one potrzebne w motywowaniu pracowników do działań pro- jakościowych, w formułowaniu ogólnych celów takich działań i w stosowaniu niezbędnych do ich realizacji środków. Zasady zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów mogą mieć charakter ogólnych wskazań co do kształtowania stosunków między pracownikami w całym przedsiębiorstwie, lecz mogą też dotyczyć zadań wykonywanych na stanowiskach roboczych.

Zasady zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów w ostatnich kiłku latach uległy istotnym zmianom. W tradycyjnym ujęciu starano się wytworzyć dobry wyrób, który zapewniał uzyskanie wysokich wskaźników techniczno-ekonomicznych (wydajność, zysk), przy czym oceny były dokonywane w przedsiębiorstwie. Zapewnianie jakości i niezawodności wyrobów było realizowane głównie przez kontrolę techniczną, której zadaniem było eliminowanie wadliwych egzemplarzy z wytworzonych partii, przy czym godzono się z występowaniem pewnej wadliwości, jeżeli nie przekraczała ona tzw. dopuszczalnej granicy. Odpowiedzialność za jakość wyrobów dostarczanych na rynek spoczywała głównie na kontroli technicznej, a pracownicy działów projektowych, wytwórczych, dystrybucyjnych itp. nie otrzymywali konkretnych zadań dotyczących zapewniania jakości i niezawodności wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>